MUST SEE VIDEO… TiKToK CORONAVIRUS SONG GONE VIRAL lol


 

coronavirus song vietnam health department
VIDEO BELOW STORY

 

Vietnamese Corona virus TikTok songs taking over the internet as a challenge.

Thanks to YouTuber: Nikki Châu Ngọc Trân who translated this into English.

IN HER OWN WORDS, Nikki Châu Ngọc Trân

Hi everyone. I came across the video and liked it so much, I translated the lyrics into English and add as subtitles. The original video is here: https://www.youtube.com/watch?v=BtulL….

My English translation is here. Vietnamese original text is below. I took some tiny creative license with the translation to make the text flow in English, such as “fight coronavirus” instead of “push back coronavirus”.

VIDEO CONTEXT:
Ghen means jealous. Cô Vy appears to be a word play on Covid. Cô means lady. Vy is a common Vietnamese name. The video is portraying the virus as someone who’s trying to come between a couple. At the beginning of the video the couple was fighting and at the end they came together. And yes, the video does perpetuate gender roles. (This song is based on another song the same musicians made: https://www.youtube.com/watch?v=Vk8_0…)

TRANSLATED TEXT:
“‘Ghen Cô Vy’ is creation of the Vietnamese Institute of Occupational and Environmental Health, in collaboration with musicians Khac Hung, Min, and Erik.

Through this project, we aim to empower and strengthen trust in the community, so that we can join hands to combat COVID-19 (aka nCoV-2019).

In this critical moment of fighting the virus, we hope the song will ignite our spirits and reduce stress for the frontline fighters of this war: the team of experts, physicians, health workers and millions of other workers who are in the frontline of exposure and daily struggle with this disease.

Let our community take the initiative in implementing preventive habits as recommended by health experts, and let us spread goodness and kindness to win the disease together.”

CREDITS:
Producer: Institute of Occupational and Environmental Health
Music & Lyrics: Khắc Hưng
Singer: Min x Erik
Visual: Yang Animation Artist

ORIGINAL VIETNAMESE TEXT:
“‘Ghen Cô Vy’ là 1 dự án sáng tạo của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường, hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng , ca sĩ Min và ca sĩ Erik.

Qua dự án này, chúng tôi mong muốn được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cộng đồng, để chúng ta cùng chung tay chống dịch COVID-19 (hay còn gọi là nCoV-2019).

Trong thời khắc quan trọng chiến đấu với dịch bệnh này, chúng tôi mong ca khúc có thể truyền thêm lửa và bớt chút căng thẳng cho những chiến sĩ tuyến đầu của cuộc chiến này. Đó là đội ngũ chuyên gia, các y bác sĩ, các nhân viên y tế và hàng triệu người lao động, những người ở tiền tuyến vẫn tiếp xúc và đấu tranh hàng ngày với dịch bệnh.

Cộng đồng chúng ta hãy cùng nhau chủ động thực hiện các thói quen phòng bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn và lan toả những điều tử tế, tốt đẹp để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.”

“Jealous Coronavirus” music video from Vietnamese Health Dept. w/ English subtitles

https://youtu.be/6Ud_MP3dj7k